AZƏRBAYCAN AİLƏSİNİN YENİ MODELLƏRİ LAYİHƏSİ HAQQINDA

Sosial layihə / 05.08.2019 11:43

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə "Zəka İşığında” Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən 2019-cu ilin may ayından həyata keçirilməsinə başlanılacaq "Modern Azərbaycan ailə modelinin təbliği istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin təşkilimövzusunda layihənin adından da göründüyü kimi, son illərdə KİV, İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə xaricdən gələn davamlı güclü təsirlərə, dərin aşınmalara məruz qalan milli ailə formalarının araşdırılması, tədqiqatçılar tərəfindən bir sıra məsələlərin təhlilini verməklə, cəmiyyətimiz üçün uyğun modellər təklif olunması istiqamətində atılan növbəti elmi-sosioloji fəaliyyət növləri olaraq aktual məsələləri əhatə edəcək.

İnkişaf etmiş Qərb dövlətlərində ailə problemləri ilə ciddi məşğul olan beyin mərkəzlərinin, QHT-lərin, ailə institutlarının, sosioloji təsisatların çoxsaylı araşdırmalarına, maraqlı nəticələrinə, fərqli metodoloji modellərinə rəğmən, Azərbaycanda da, hökumətimizin çoxistiqamətli fəaliyyətləti daxil olmaqla, dövlət qurumları və ictimai təşkilatlar tərəfindən bir sıra ciddi layihələr həyata keçirilir. Son vaxtlara çoxsaylı elmi-kütləvi tədqiqatlar, sosioloji sorğular, kulturoloji və sosioloji, iqtisadi-sosial araşdırmalar aparılsa da, cəmiyyət və onun kiçik modeli sayılan ailə modelləri, birgəyaşarlıq formaları, gender məsələləri durmadan dəyişikliklərə uğrayır, dövrün – zəmanənin tələblərinə uyğun olan elmi-intellektual yanaşmalar tələb edir.

2018-ci ilin avqust ayında Prezident yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə "Zəka İşığında” Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai Birliyinin uğurla həyata keçirdiyi, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində geniş ictimaiyyətin, tədqiqatçıların, alimlərin, həmçinin, yazılı və elektron KİV nümayəndələrinin, TV əməkdaşlarının, yeni – sosial media təmsilçilərinin, bloqerlərin iştirak etdiyi, "Ailə dəyərlərini özündə simvollaşdıran kultların təbliği məqsədilə tədbirlərin təşkili adlı ilk layihənin nəticələrinin təqdimat mərasimində səslənən fikirlər, eyni zamanda, layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanaraq çap edilən "Ailə dəyərlərini simvollaşdıran kultlarelmi-kütləvi kitabındakı və genişləndirilərək İnternetdə yayımlanan www.zekaishiginda.az ünvanlı saytdakı ailə mövzularına, milli-mənəvi dəyərlərə aid elmi-kütləvi materiallardan, milli ailə mövzunda ictimai dinləmə - dəyirmi masada səslənən mülahizələrdən də belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu ictimai birlik, öz profilinə uyğun olaraq, problemlərin əsas səbəblərini, həmçinin, qlobal dünyada gedən inteqrasiya çağında planetin müxtəlif ölkələrində yaşayan 55 milyonluq soydaşlarımızın ailə-məişət düşüncələrini təhlil etmək, ümumiləşdirərək əlaqədar orqanlar, geniş ictimaiyyət qarşısında vacib sayılan təkliflərlə çıxış etmək gücündədir.

QHT-nin yeni layihəsi çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərindən, nəşr etmək fikrində olduğu toplunun planından da göründüyü kimi, ictimai birlik üzvləri müasir həyatın bütün sahələrinin qloballaşdığı, İnternetləşdiyi, elektronlaşdığı - virtuallaşdığı bir vaxtda yeni nəsil nümayəndələri, eləcə də başqa ölkələrdə yaşayan, xarici mədəniyyətlərin daşıyıcılarına çevrilməkdə olan gənc soydaşlarımız arasında Azərbaycan milli-mənəvi dünyagörüşünün tərkibində etnik kimliyimizin bir hissəsinə çevrilən ailə dəyərlərinin dirçəldilməsini qarşısına məqsəd qoyublar. Ancaq, eyni zamanda, modern ailə formalarının modellərini işləyib hazırlayan mütəxəsislərin iştirakı ilə ictimai-mədəni, sosial-intellektual müzakirələrə rəvac verə biləcək elmi-kütləvi toplunun nəşr edilməsi həm də bu istiqamətdə sahəvi ədəbiyyatın zənginləşməsinə xidmət edəcək.

Vaxtilə bizim də rəhbərliyində işlədiyimiz Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu istiqamətdə geniş fəaliyyətlər göstərir. Sevindirici haldır ki, müxtəlif ictimai birliklər, QHT-lər də bu istiqamətdə hər zaman Milli Məclisin aidiyyəti orqanları, komitələri, eləcə də digər rəsmi dövlət strukturları ilə sıx əlaqələr yaradır, milli ailə modellərimiz mövzusunda müxtəlif layihələr həyata keçirirlər.

Keçmiş SSRİ-nin dağlması ilə bir formasiyadan digər yaşam tərzinə keçən cəmiyyətimiz, eləcə də Ermənistanın işğalçı siyasəti, Qərbi Azərbaycan və Dağlıq Qarabağdakı məlum münaqişələr nəticəsində doğma yurd-yuvalarından qovulan milyona yaxın insanımızın, yüz minlərlə ailələrimizin taleyi hamımızı düşünməyə vadar edir. Diqqətimizdə o da var ki, çağdaş genetik-mənəvi xəritəmizi aşındıra biləcək liberal-radikal dalğalar milli dəyərlərimizə dağıdıcı təsirlər vurur, təməli Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, sonralar möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi, I Vitse-prezident, bütün dünyada qadınlarımızın, analarımızın dostu, ailə dəyərlərinin böyük təbliğatçısı kimi vətəndaşların böyük etimadını qazanan Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa iştirakı ilə müstəqil ölkəmizdə aparılan uğurlu daxili və xarici siyasətimiz bu istiqamətdə problemlərin böyük əksəriyyətini aradan qaldırılmasına səbəb oldu.

Açıq dünyada yaşadığımızdan, müasir Azərbaycan insanına, ailəsinə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, ailə formalarımıza xaricdən, yeni texnologiyalar vasitəsi ilə müxtəlif təziqlərə, təsirlərə məruz qalır. Problemin kəskinliyini nisbətən azaltmaq, nəsillər arasında dərinləşən mənəvi-ruhi uçrumları aradan qaldırmaq üçün əsrlər boyu formalaşan məişət-ailə institutlarımızı, sosial-mənəvi təsisatlarımızı daha da möhkəmləndirmək, qədim və modern dəyərlərin sintezindən ibarət nigah modellərini tədqiq etmək vacibdir. Azərbaycan cəmiyyətinin tarixən qazandığı mənəvi dəyər konseptləri və mədəni institutları içərisində ailə ilə bağlı anlayışlarla ağsaqqallıq - ağbirçəklik dəyərərinin xüsusi yeri vardır. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar bu mənəvi-ruhi dəyərlərə qarşı xaricdən geniş hücumlar olur və bəzi hallarda gənclərimizin bir hissəsi liberal dəyərlər – insan haqları, qadın azadlığı, gender bərabərliyi, cinsi azlıqların hüquqlarının qorunması kimi "dəbə mindirilən trendlər”in təsiri ilə o qarayaxmalara, sosial şəbəkələrdəki mənfi tendensiyalı virtual aksiyalara qoşulurlar.

Bu baxımdan, həyata keçirilməsi təklif olunan, "Modern Azərbaycan ailə modelinin təbliği istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili” layihəsi nəticəsində yeni sosial-kulturoloji hərəkata başlamaq, eyni zamanda, çağdaş dünyada get-gedə zəifləyən ailə dəyərlərinin bərpası və genişlənməsi istiqamətində fərqli formatlı aksiyalar həyata keçirmək sadalanan mənfi halları nisbətən zəiflətməyi qarşısını məqsəd qoyduğundan dəyərləndirilməlidir. Yaşlılara olan sayğını, gənclərə-uşaqlara yönəli sevgini artırmaqla, bu istiqamətdəki gərginlikləri azaltmağı, qədim dəyərlərimizin dirçəldilməsini, daha da inkişaf etdirilməsi məsələlərinin araşdırılmasını, o istiqamətdə ciddi addımları, innovativ təşəbbüsləri, yeni yaşam dünyagörüşlərini, modern ailə modellərini, yeni nəslin qəbul etdiyi çevik formaları dəstəklədiyinə görə də bu fəaliyyət növləri aktual sayılmalıdır.

Ailə konsepsiyamızın əsas məsələlərindən biri də mental dəyərlərimizdən qaynaqlanan erkən nigahlar, azyaşlıların vaxtından əvvəl, iradələrinə zidd evləndirilməsi, bunların acı nəticələri olaraq boşanmalar, eləcə də yarımçıq, münaqişəli, yaralı ailə tipləri ilə bağlı get-gedə aktuallaşan problemlərinin cəmiyyətə, dövlətə yükə çevrilməsi ilə bağlıdır. Vaxtilə Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışdığımız illərdə də, elə Milli Məclisin dörd çağırış üzvü kimi bu məsələləri daima öz diqqətimizdə saxlamağa çalışmışıq. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri kimi indinin özündə də ictimai-sosial fəaliyyətlərimizdə ailə məsələlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmağa çalışırıq.

Layihənin əsas hədəfi modern ailə dəyərlərinin zənginləşməsində, qorunmasında, inkişaf etdirilməsində, tədqiqi və təbliği istiqamətində yeni nəslə çatdırılmasında, İnternet və qlobal elektron resurslarında, sosial şəbəkələrdə geniş yayılmasında gənclərin rolunun artmasına nail olmaq, bu yöndə fərqli metodların, formaların axtarılaraq tapılmasına, ictimaiyyət tərəfindən tanıdılmasına, dəstəklənməsinə yönəldilib. Bu mənada milli və modern ailə dəyərlərinin problemlərinə həsr olunan layihə, çap ediləcək toplu, ortaya çıxan elmi-sosioloji materialların elektronlaşdırılaraq yerləşdiriləcək saytın cəmiyyətimiz üçün xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, "Zəka İşığında” Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan "Modern Azərbaycan ailə modelinin təbliği istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili layihəsini dəstəkləyir, icraçılara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.

Məlahət HƏSƏNOVA

Millət vəkili, "Şöhrət” ordenli
SON XƏBƏRLƏR

2019-11-15

19:43 Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsində Azərbaycan cəmiyyətinin ən tör-töküntü təbəqəsi toplaşmışdı

17:12 Şamaxıda baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına 3 milyon manat ayrılıb

17:09 Ağsuda baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına 3 milyon manat ayrılıb

17:06 Prezident İlham Əliyev Sultan Dadaşovu ordenlə təltif edib

16:52 BQXK Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə baş çəkib

16:18 Prezident İlham Əliyev Qüds Sefardi ortodoks baş ravvinini qəbul edib (FOTO) (YENİLƏNİB)

16:16 Prezident İlham Əliyev KAICIID Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibini qəbul edib (FOTO) (YENİLƏNİB)

16:01 Siyavuş Novruzov: Azərbaycan dini konfessiyalar arasında əlaqələrin qurulması ilə sülhə nail olmağın nümunəsini təqdim edir

15:29 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun abidəsinin açılış mərasimi oldu

15:20 Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yolları sahəsində əməkdaşlıqla bağlı protokol imzalayıb (FOTO)

15:19 BDU-nun bütün əməkdaşlarına 100 illik yubiley münasibətilə mükafat veriləcək (FOTO)

15:18 Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Şimali Qafqaz respublikalarından olan bir qrup müsəlman din xadimindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib (FOTO) (YENİLƏNİB)

15:13 Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycan unikal qlobal dialoq və əməkdaşlıq məkanına çevrilib

15:08 APA 15 yaşında

14:57 Şuranın dəstəyi ilə hazırlanan “Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası (məqalələr toplusu)” kitabının təqdimatı keçirilib

14:36 Binaların 30 faizi istiliklə təmin olunub, bəs digəriləri nə vaxt isinəcək? - "Azəristiliktəchizat"dən CAVAB

13:30 Dünya dini liderlərinin II Sammitinin Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

12:16 Şuranın dəstəyi ilə “Mənim şəhidim” adlı tamaşası səhnələşdirib

11:32 Şuranın dəstəyi ilə “Aprel Şəhidlərini tanıdaq" adlı layihənin sonuncu tədbiri keçirilib

2019-11-14

19:44 Nigar Arpadarai: Azərbaycan Qran Prisinə maraq daha da artıb

18:00 İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Dünya dini liderlərinin II Bakı Sammitində - YENİLƏNİB

16:36 Azərbaycanda ilk dəfə DOTNET Developerlər Konfransı keçiriləcək

15:33 Əli Hüseynli: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məhkəmə-hüquq sahəsindəki islahatları yeni mərhələyə qədəm qoyub

15:26 Şuranın dəstəyilə “Xarı Bülbül” gənclərin 2-ci yaradıcılıq festivalı keçirilib

15:19 İlham Əliyev: Dünyada dini dəyərlərə qarşı bir kampaniya aparılır

15:08 Milli Məclisin və onun Aparatının 2020-ci il üçün xərclər smetası açıqlanıb

14:52 Rusiyada üz tanıyan bankomatlar quraşdırılacaq

14:00 Mikayıl Cabbarov: Vergi ödəyicilərinin sayında 10,1 faiz artım qeydə alınıb

13:57 Sahil Babayev Kürdəmir, müavinləri Ucar və Zərdab rayonlarında vətəndaşlarla görüşəcəklər

13:51 Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edildi

13:36 Radikal müxalifətin Avropadakı mühacir biznesi də çökdü

13:18 Təhsil Nazirliyi: Şikayət əsasında 7 məsul şəxsə töhmət verilib

12:47 Prezident: Qarabağ həmişə Azərbaycanın bir hissəsi olub

davamı>> ÇOX OXUNANLAR

Eldar Həsənov beynəlxalq “İlin altın adamı” mükafatına layiq görülüb

Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının 1988-ci il deportasiyası ilə bağlı tədbir keçirmişdir

“Araz” supermarketindən tort alırıq ki... ZƏHƏRLƏNƏK!?

Əflatun Amaşov beynəlxalq tədbirdə nələrdən danışdı?

Şuranın dəstəyilə icbari tibbi sığortanın əhalinin sağlamlığının qorunmasında rolu müzakirə edilib

Bayraq və Gerbi təhqir edənlərə bu CƏZALAR kəsiləcək

İdman Product image

19:44 Nigar Arpadarai: Azərbaycan Qran Prisinə maraq daha da artıb

Product image

11:52 Azərbaycanlı hakimə UEFA-dan təyinat

Maraqlı Product image

11:47 İnsanlığın məhvinə səbəb olacaq 10 fəlakət ssenarisi

Product image

11:25 Paytaxtda yenidoğulanlara ən çox qoyulan oğlan və qız adları